Etiquette

Etiquette (rei) is een belangrijk onderdeel van de beoefening van Kyudo. Etiquette in het algemeen is het geheel van beleefdheidsregels en omgangsvormen in een bepaalde situatie: dus hoe jezelf te gedragen op een bepaald moment. Binnen Kyudo is het belangrijk om altijd de juiste omgangsvormen en beleefdheid te hanteren richting andere personen, ruimte en zaken. Dat geldt trouwens zeker niet alleen voor kyudo.

Een voorbeeld hiervan is het omgaan met de kleding die bij kyudo gedragen wordt. Schone kleding die na het trainen netjes opvouwen wordt duidt op respect en bewustzijn. Vroeger was het in Japan van levensbelang dat je de juiste omgangsvormen hanteerde. Een foutje daarin kon een Samurai in woede doen ontsteken, want als die het idee had dat zijn eer was geschaad was er maar een oplossing. En dat liep meestal voor een van beiden slecht af...

De etiquette en ethiek van Kyudo zijn vastgelegd in een Japans gedicht genaamd de Raiki-Shagi.

Schieten met een doorgaande voorwaartse en achterwaardse beweging kan nooit plaatsvinden zonder hoffelijkheid en juist gedrag (Rei).
Pas nadat de juiste innerlijke intentie en correctheid gestalte hebben gekregen, kunnen boog en pijl resoluut gehanteerd worden. 
Door op deze manier te schieten is de uitvoering van het schieten succesvol en zal deugdzaamheid zichtbaar zijn. 
Kyudo is de weg van perfecte deugdzaamheid. In het schieten moet men zoeken naar oprechtheid in zichtzelf. Vanuit deze oprechtheid in onszelf kan het schieten tot stand komen. 
Op het moment dat het schieten niet goed gaat moet men niet afgunstig zijn op anderen die goed succes hebben. Integendeel, dit is het moment waarop je serieus naar jezelf moet kijken.