KRN Herfstseminar 2019

Op zaterdag 19 en zondag 20 oktober werd er door de KRN voor het eerst een Herfstseminar georganiseerd. Het KRN bestuur heeft dit initiatief samen met de Technische Commissie ontwikkeld en Shigeyasu Kameo sensei (6e dan Kyoshi en lid van de EKF Shidoiinkai) benaderd om les te geven, ondersteund door Jaap Buitink sensei en Erik van Zanten. 

Het seminar begon met het groeten en een kort welkom van de voorzitter van de KRN. Daarna stelde Shigeyasu sensei zichzelf voor, maar dat deed hij niet op de gebruikelijke manier. Hij gaf aan dat de beste manier om te laten zien wie hij was door middel van zijn schieten. De sensei pakte daarna zijn boog en pijlen en demonstreerde een Yawatashi zonder de gebruikelijke twee assistenten. De aanwezige kyudoka’s keken vol aandacht naar de mooie vorm en Taihai van de sensei. Na de demonstratie gaf de sensei aan ons nog niet te kennen en vroeg aan iedereen een keer voor te schieten. De vijf hoogst gegradueerden lieten een mochi mato sharei zien gevolgd door 5 tachi van mato mae sharei. Hannan mocht het voorschieten afsluiten door als laatste op de makiwara te schieten.

Het eerste onderwerp dat na het voorschieten aan de orde kwam was de vraag van sensei aan de aanwezigen hoe we ons voorbereiden op een training, een seminar of examen. Daarnaast stelde hij de vraag of we konden aangeven waar de leraar in de training en seminars, of de examencommissie bij examens op let. Als eerste gaat het daarbij om Shakei, letterlijk vertaald de vorm van het schieten. Daar vallen een heleboel zaken onder. Ziet je kyudo kleding er op zijn best uit, is je materiaal top en ziet het er goed uit? Dus pijlen zijn netjes en veren zien er goed uit. De boog is goed opgespannen, afstand tussen pees en nigiri is correct, de pees ziet er goed uit en hetzelfde geldt voor de nagajikake. Maar ook hoe je je boog uit het bogenrek pakt en weer terug zet. Hoe zorg je voor je handschoen, hoe trek je hem aan en hoe berg je hem weer op. En verder, hoe was de voorbereiding op een seminar of bij het beoefenen van kyudo in het algemeen. Dat betekent dat je goed voor jezelf moet zorgen, zowel fysiek als geestelijk. Alleen bij de juiste voorbereiding en de juiste aandacht voor je materiaal kun je het maximale uit een seminar of les halen. Het tweede blok is Taihai. Hieronder valt alles wat te maken heeft met hoe je je in de dojo beweegt en de stappen in het schieten tot aan Kai. Taihai zou het onderwerp worden voor dag 1 van het seminar. Blok drie is Shagi, letterlijk vertaald de techniek van het schieten. Dit is wat zich afspeelt tussen Kai en Zanshin. Dit zou de focus worden van dag 2.

  
  

Bij Taihai denken de meeste Kyudoka’s aan lopen, zitten en staan. De bewegingen en houdingen die horen bij de kihon no dosa/shisei. Maar Shigeyasu sensei legde de accenten net even anders. Met een stukje beeldspraak over een school vissen legde hij uit dat het lichaam als één moet bewegen en dat niet één lichaamsdeel alleen beweegt of leidt. Om dat te ervaren kwam de eerste oefening waarbij de muur werd gebruikt. Eerst afdrukken met je handen, daarna met je armen en dan nog een keer met je benen. Hoe meer onderdelen van je lichaam je gebruikt, hoe minder energie het vergt. Visualisatie is daarbij belangrijk, duw jezelf niet van de muur, maar duw de muur van je weg. De volgende oefening liet hetzelfde principe zien bij lopen. In groepen van drie hielden twee personen de derde tegen, elke keer in een andere stijl van lopen. Hoe meer de persoon met zijn hele lichaam beweegt, des te moeilijker het is om hem (of haar) tegen te houden. Een lichaam dat als één beweegt heeft veel meer energie.

Hierna volgden oefeningen om te gaan zitten, te gaan staan, de correcte manier om in een bocht te lopen en het draaien in kiza. Allemaal met gebruik van je hele lichaam dat als één beweegt en allemaal vergezeld van een stukje beeldspraak om het goed te visualiseren. Daarna gaf Shigeyasu sensei nog één laatste oefening voor de bewegingen en dat was vanuit kiza vooruit en achteruit bewegen. We hebben op onze site een filmpje staan van de Ogasawara Ryu waarin dezelfde beweging wordt voorgedaan (link vanaf 2:45). Met volle verbazing keken de meeste kyudoka’s naar het gemak en de souplesse waarmee Shigeyasu sensei het demonstreerde. Toen we het zelf mochten proberen bleek het toch wel een hele lastige oefening te zijn.

De volgende oefeningen gingen over het omgaan het de boog. In tweetallen moesten de deelnemers naar elkaar kijken en letten op waar de boog, maar vooral de pees was. Deze moet continue exact voor het midden van het lichaam blijven, maar juist bij de verschillende bewegingen wordt dit vaak verbroken. Shigeyasu sensei gaf daarbij tips of hoe de boog stabiel te houden en daarmee de pees op de juiste plek te laten houden. Er volgenden ook oefeningen over de juiste verhoudingen van het lichaam en waar de boog dan geplaatst moest worden. Ook daar bleek bij velen een correctie nodig te zijn. 

  
  

Na de oefeningen werd het tijd om het geleerde in de praktijk te brengen. In sharei vorm moesten groepen de dojo binnen lopen en laten zien dat ze als één groep en met hun hele lichaam de bewegingen uit konden voeren. De groepen werden daarbij regelmatig teruggestuurd naar hun uitgangspositie om overnieuw te beginnen. De overige aanwezigen waren daarbij actieve deelnemers want Shigeyasu sensei nodigde iedereen uit om zo dichtbij mogelijk te komen om de groepen goed te kunnen observeren. 

En daarmee kwam de eerste dag van het seminar ten einde. De meeste aanwezigen verbleven in Apeldoorn zelf en vanuit de Renmei werd een diner georganiseerd met als speciale gasten de sensei en zijn vrouw. Tot laat in de avond werd er nog nagepraat en daarna naar bed want de volgende dag zou op verzoek van de sensei vroeger beginnen. 

De tweede dag begon na het groeten met een sharei die velen van ons nog nooit gezien hadden, de Tachi Sharei. Deze sharei kan met meerdere mensen uitgevoerd worden, ofwel met een enkele mato voor alle schutters ofwel met een mato voor elke schutter. Het bijzondere van de sharei is dat hij uitgevoerd wordt in rissha vorm waarbij alle bewegingen door de groep synchroon worden uitgevoerd. Daarna gaf de sensei aan dat de dag in het teken zou staan van de schiettechniek (Shagi) en lichte het onderwerp van het hele lichaam gebruiken verder toe. Hij gaf daarbij uitleg hoe je fouten kunt herkennen in het gebruik van het lichaam en vooral waarom dat gebeurt. Daarna liet hij met een korte oefening de deelnemers voelen wat het openen van de borst doet in kai. En als laatste nog een keer uitleg over de expansie in Kai. Hij nodigde alle deelnemers uit om hem van alle kanten te bekijken terwijl hij een aantal pijlen schoot op de makiwara. Wederom met beeldspraak over hoe het gebruik van energie werkt in kai en wat het moment is dat Kai over gaat in Hanare. Daarna uitgebreid de mogelijkheid om zelf te proberen en gecorrigeerd worden. Shigeyasu sensei ging op de makiwara staan, Jaap sensei en Erik op de mato’s. Aansluiten in de rij, schieten en de correctie voelen. Daarna opnieuw, maar dan bij een andere leraar zodat hetzelfde nog een keer werd uitgelegd, maar net op een andere manier en met een ander accent. 

  
  

Om half drie gaf sensei aan dat het tijd was voor de ‘final polishing’. We werden gevraagd om net als bij de start weer in dezelfde tachi in sharei te schieten en te laten zien wat we in de twee dagen geleerd hadden. De sensei bedankte daarna de aanwezigen voor hun inzet en hoopte hen in de toekomst weer te mogen zien. Natuurlijk was er vanuit de Renmei ook een geschenk wat overhandigd werd en na het groeten en de groepsfoto kon er worden opgeruimd en de zaal weer in orde worden gebracht. 

Kyudo seminars zijn mogelijkheden om samen met leraren op een hele intensieve manier meerdere dagen te trainen. In Nederland kennen we het jaarlijkse Pinksterseminar en hoogst waarschijnlijk zal er volgend jaar ook weer een Herfstseminar worden georganiseerd. Voor Dan graad houders zijn er de jaarlijkse Europese seminars van de EKF/IKyF die meestal worden gecombineerd met examens. Daarnaast stellen steeds meer bij de EKF aangesloten bonden hun seminars open voor gasten uit het buitenland. Hierdoor ontstaan steeds meer trainingsmogelijkheden waarbij Europese Kyudoka samen met elkaar kunnen trainen. 

We kijken in ieder geval terug op een zeer leerzaam en intensief Herfst seminar en danken Shigeyasu sensei voor zijn lessen. We hoeven hem echter niet lang te missen want volgende week is alweer de half-jaarlijkse dojo austausch in Waldniel.