Pinksterseminar 2019

Traditioneel wordt er elk jaar met Pinksteren door de KRN een seminar georganiseerd waarin de leden van alle dojo's samen een lang weekend Kyudo kunnen trainen. Dit jaar werd het seminar alweer voor de 35e keer georganiseerd. Hoewel de penningmeester van de KRN tijdens de ALV dit jaar wat twijfels had over de financiële haalbaarheid bleken er gelukkig toch meer dan voldoende aanmeldingen te zijn en kon het seminar in het Groningse Westernieland gewoon doorgaan.

De meeste deelnemers komen normaal gesproken al op vrijdagavond aan en dan is het altijd een gezellig weerzien tussen Kyudo vrienden. Sommige leden uit het zuiden hadden er vanwege alle pinksterfiles naar het noorden ruim vijf uur over gedaan om in Westernieland aan te komen, maar de gezelligheid was er niet minder om. De dojo in Warfum was in de middag al opgebouwd, dus alles stond al klaar om er zaterdag tegenaan te gaan. De boekjes werden opgehaald, het begeleidende verhaal werd gelezen en iedereen had er zin in. Nog even snel een drankje en praatje aan de bar en dan naar bed.

"Gyousya is als natuurlijk stromend water, zanshin is als een opengaande bloem."

Op zaterdagochtend begon het seminar met het opstellen van de 25 deelnemers en het gezamenlijk groeten. Jaap sensei opende het seminar en gaf een toelichting over het onderwerp voor het weekend. Het seminar zou in het teken gaan staan van de flow binnen Kyudo. Een lastig concept, iets wat we vaak onderbelichten, maar zeker goed om aan te werken. Voor de officiële opening werd er een Yawatashi ceremonie uitgevoerd door de leraren en daarna mochten alle deelnemers een keer voorschieten. Daarna kon het seminar echt beginnen.

    

    

De deelnemers werden onderverdeeld in twee groepen, een groep met de dangraden die op zaterdag les kregen van Jaap sensei en de groep met kyu graden onder leiding van Erik. De grootte van de groepen kwam daarbij uit op 10 tot 12 leerlingen en daardoor werd er continue geschoten en kon er veel feedback gegeven worden, het werd daarmee een intensieve middag. Na de trainingen gingen we terug naar de Slikken en daar aangekomen was Adrianne al bezig met het bereiden van het avondeten. Na het eten en opruimen was er de materiaalavond waarbij Jaap sensei advies gaf over het onderhoud van het materiaal en de deelnemers aanspoorde om vooral een clubboog te adopteren en verantwoordelijkheid te nemen voor onderhoud van de boog waarmee je het meest schiet.

De tweede dag begon anders dan normaal. Voor het seminar was Qi Gong leraar Ton van Huffelen uitgenodigd en hij ging met de groep een serie van oefeningen doen om de energie in het lichaam vrij te krijgren. Deze werden de deelnemers zeer enthousiast ontvangen en de meesten voelden zich een stuk energieker. Het Kyudo gedeelte van de tweede dag begon met een hitotsu mato sharei uitgevoerd door Vincent, Rienk en Ronald. Het doel bij deze sharei is dat de bewegingen goed op elkaar werden afgestemd en dat ze als één organisme aan het schieten waren. Daarna werden de leraren gewisseld van groep en werd in de ochtend het programma van de vorige dag voortgezet.

In de middag werd er een Enteki baan achter de sporthal opgebouwd. Het schieten over een afstand 60 meter op een o-mato is niet iets wat we vaak kunnen doen in Nederland en de plek achter de sporthal was perfect om dit te oefenen. Na de uitleg gingen de deelnemers in groepen naar buiten om het schieten te proberen. Dat de afstand lastig in de schatten is bleek wel. Sommige pijlen kwamen meters voor het doel terecht, sommige kwamen achter in het net en sommige gingen zelfs over het net heen wat leidde tot de nodige hilariteit in de sporthal als de muur werd geraakt. Gelukkig was er geen schade en waren er natuurlijk ook treffers. Nadat beide groepen hadden geschoten merkte Jaap sensei op dat hij verrast was over de 'vrijheid' waarmee geschoten werd en dit gevoel vooral mee te nemen naar de training binnen.

    

Bij terugkomst op de Slikken had Adrianne dit keer een sushi maaltijd klaargemaakt die dankbaar werd opgegeten door de deelnemers. De avond stond verder in het teken van een Q&A met de leraren. Allerlei vragen rondom Kyudo kwamen voorbij van zeer praktische zaken rondom staand schieten tot de meer filosofische zaken rondom het leraarschap. De vraag over waarom iemand met Kyudo was begonnen kwam ook voorbij en het antwoord bleef niet alleen beperkt door de leraren. Veel deelnemers gaven hun eigen verhaal over het waarom en de redenen verschillen nogal van persoon tot persoon. Wat wel duidelijk werd dat als je gegrepen wordt door Kyudo je het voorlopig niet meer loslaat. 

De laatste ochtend begon met wederom een hitotsu mato sharei, maar dit keer uitgevoerd door Jaap sensei, Erik en Lammert. Daarna nog een ochtend les en jezelf klaar maken voor de laatste afsluitende schoten in de middag. Anders dan voorgaande jaren waren er nu aansluitend ook formele examens op het Pinksterseminar. Negen kandidaten hadden zich opgegeven en maakten zich na de lunch klaar om hun vaardigheden te laten zien. Het schriftelijk examen hadden ze al vooraf mogen doen, dus nu alleen nog het praktijkgedeelte. Vier schutters op de makiwara en één sharei van vijf op de mato's.

    

Na overleg tussen de leden van de examencommissie kon het verlossende woord worden gegeven. Alle kandidaten waren geslaagd. Rachel, Ineke en Katja van Washinkan voor hun 2e kyu. Merel (Washinkan) en Jeroen (Kyo Ren Kan) voor hun 3e kyu. Ruerd (Hunze), Wim (Hunze), Kwafo (Kyō Ren Kan) en Bjorn (Kyō Ren Kan) zijn geslaagd voor hun 5e kyu.

Als laatste volgde er nog een Makiwara Sharei door de leraren en werd het seminar beëindigd. Snel werden alle spullen opgeruimd en werd er nogmaal éénmaal naar de Slikken gereden. Daar pakte men de laatste spullen en nam men afscheid van elkaar. Het was zoals altijd weer een vermoeiend, maar zeker een geslaagd seminar.