Shin Zen Bi

Het hoogste doel bij het beoefenen van Kyudo

Het doel bij het beoefenen van Kyudo is het volgen van de weg van de boog. Zoeken naar de juistheid in jezelf. Kyudo als weg van Bushido is zeker ook een levensweg. Een hoge mate van zelfreflectie en discipline in het streven het hoogste doel in Kyudo/leven te bereiken. Met respect dit hoogste doel nastreven is met respect je leraar bejegenen. Je leraar is je gids bij het volgen van de weg van de boog. 

Het ultieme doel is te verdelen in drie delen:

Shin (de juiste weg, waarheid)

Wij willen ons karakter vormen en Budo-kyudo op de correcte wijze beoefenen, daarom is de stelling: Kyudo is de weg van de Boog en een manier van leven. Wij moeten altijd op zoek zijn naar de waarheid in ons zelf, en zoeken naar de waarheid tijdens de uitvoering van Sha. Bij de hoogste kwaliteit van schieten ontstaat eenwording met de Kosmos. Dit is de beschrijving van oprechte Sha. Het vertrouwen in de uitvoering van Sha moet groot zijn. Tsurune heeft een helder en transparant geluid, in Japan noemen we dit Sae. Zeker in het raken, kunnen we de ware Sha erkennen, Tsurune, weergalmt de waarheid in werkelijkheid. Dit is de manier van Kyudo waarbij we de waarheid nastreven, stap voor stap. Sae, maakt de waarheid van Sha hoorbaar. In Sha werken we aan de relatie tussen onze geest en vaardigheden.

Zen (Ethiek, Goedheid

Zen staat voor goedheid (de ethiek en moraal). Ethiek in Kyudo is het onderwerp van Rei, en harmonie in Sha & Taihai. Confucius zegt; de uitvoering van Rei moet zichtbaar zijn tijdens het lopen, achterwaarts lopen, keren tijdens het lopen en draaien in Taihai. Confucianisme zet de schutter in een belangrijke positie. Het was een selectieonderdeel bij het selecteren van gemeenteambtenaren in de middeleeuwen, dit omdat het karakter en houding zichtbaar maakte dat rechtvaardigheid werd nagestreefd. Dit geldt nog steeds in de huidige tijd, het is belangrijk om kritisch te zijn naar ons zelf en oog hebben voor de ethiek in het leven. We onderkennen het belang van harmonie bij het beoefenen van Budo, dit heeft zijn uitstraling in het sociale leven. We streven naar het beoefenen van Budo-Kyudo, waar oog is voor de ethische waarde in het leven.

Bi (Schoonheid) 

Alle disciplines van Budo en Japanse Kunsten plaatsen schoonheid als het hoogste doel. Wat is de Schoonheid bij de Kunst in Kyudo? De bovengenoemde waarheid in Kyudo is de schoonheid van de ethiek in Kyudo. Sharei wat de concrete vertegenwoordiging is van de waarheid en de ethiek, is ook schoonheid. De vorm van de Japanse Boog op zich is al zeer mooi, De vorm en expressie van de schutter in Taihai toont harmonie. Het ritme van de bewegingen ondersteunt met de juiste ademhaling geeft de betekenis van Schoonheid weer. De Japanse Boog is omgeven met mystiek en wordt gebruikt voor de godsdienstige ceremoniën. De Japanse boog is niet alleen een werktuig om een pijl mee af te schieten. In Japan heeft de vorm van de boog een heilige betekenis. Mede om deze reden wordt de boog nooit op de vloer gelegd, behalve bij de uitvoering van een speciale ceremonie. De Japanse boog heeft een bijzonder mooie vorm als zij volledig is getrokken. Ervaren Kyudoka laten alle overbodige bewegingen in Taihai en Sha bij het schieten achterwege. Het resultaat hiervan is de expressie van schoonheid. (Wabi en Sabi) Het trainingsproces is zeer belangrijk en bepalend voor de vorming van het karakter van de schutter. We moeten bij elke training letten op de juiste intentie bij de uitvoering van Sha, Sha zet het oordeel van ons leven voort. Er wordt het gezegd "Sha het Leven" en "Sha is het Sociale Leven". Werken aan je persoonlijkheid, werken aan perfectie voor jezelf en je omgeving. Besef hebben van het verschil tussen goed en slecht.