Welkom bij de Kyō Ren Kan kyudojo
In  2014 is aan de Dubbestraat in Nuenen (Brabant), vlak bij Eindhoven een unieke mogelijkheid ontstaan. Een echte plaats voor het beoefenen van Japans boogschieten, genaamd Kyudo is in gebruik genomen. Gelegen in een fraai aangelegde Japanse tuin compleet met koi-vijver en een echte Japanse toegangspoort, ligt de oefenruimte Kyō Ren Kan.

 

Nieuwjaarschieten KRN in Amsterdam

De KRN organiseert in het eerste weekend van januari het nieuwjaarschieten voor alle leden van de Renmei. Tijdens dit evenement wordt het nieuwe jaar feestelijk geopend door de leden. De Kyō Ren Kan dojo was hier ook bij aanwezig met 6 leden. Na het groeten was het aan de voorzitter van de KRN om namens het bestuur de deelnemers een gelukkig nieuwjaar te wensen en toe te spreken. De KRN kijkt helaas terug op een bewogen jaar, maar gaat vol vertrouwen het komende jaar in. Daarna werd het jaar feestelijk geopend met een speciale ceremonie waarbij een fluitende pijl door Jaap Buitink sensei werd afgeschoten. Na de cermonie was het aan de deelnemers om op de mato's van de hond te gaan schieten. Wie de mato het best kon raken kon zich verzekeren van een gelukkig 2018. De mato's werden veel geraakt en na het schieten kon per mato de winnaar de tekening in ontvangst nemen. 

De middag stond in het teken van spelletjes. Er werd in teams met soms iets meer dan gezonde rivaliteit geschoten op speciale mato's. Uiteindelijk mocht zich team 1 winnaar noemen van de competitie. Natuurlijk werden ook de gouden mato's opgehangen. Bij deze zeer kleine mato's is de regel dat als je 'm weet te raken je 'm mag houden. Gabriëlle wist de mato met een pijl te doorboren en kreeg 'm overhandigd door Jaap sensei om mee naar huis te nemen. Het evenement werd afgesloten met een toast op het nieuwe jaar en het pakken van de kadootjes. 

Voor Rik was er nog een extra kado. Hij was degene met de hoogste score tijdens de spelletjes en mocht de Ikebana kalender in ontvangst nemen. 


Jaap Buitink sensei in kai met een fluitende pijl

Nieuwjaarschieten

De eerste les beginnen we het jaar in de dojo altijd feestelijk. Op die avond wordt er geen les gegeven, maar schieten we op speciaal gemaakte mato's. Omdat het ook een feestelijk moment is, mag er ook speciale kleding worden gedragen. Een aantal leden heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt en hebben hun mooiste kimono aangetrokken. We zijn de avond begonnen met een sharei van onze seniore leden. In plaats van normale pijlen werden er fluitende pijlen (kabura-ya) naar de mato's geschoten. Deze traditie komt uit de shinto religie en heeft als doel om de dojo te zuiveren van kwade geesten en vriendelijke kami's aan te trekken. 


Koen, Gabriëlle en André tijdens de sharei met fluitende pijlen

(lees verder)

Gelukkig nieuwjaar

De leden van de Kyō Ren Kan dojo wensen u een gelukkig en gezond 2018. Volgens de Oosterse filosofie zal 2018 het jaar van de Hond worden met het element aarde. De lessen in de dojo starten op woensdag 3 januari met het nieuwjaarschieten. 

Beginnersavond

De Kyō Ren Kan dojo is aan het groeien en dat merken we op de woensdagavond waar het tegenwoordig vaak ‘volle bak’ is. Het is vaak dan lastig om op de makiwara te schieten of de basisbewegingen goed te kunnen oefenen. De dinsdagavond wordt daarom voortaan onze beginnersavond. Die avond willen we gebruiken om meer de nadruk te kunnen leggen op de basis van Kyudo en om de makiwara schutters de mogelijkheid te geven om volop te kunnen trainen. De dinsdagavond wordt uiteraard ook nog steeds gebruikt om de Kyudo beginnerscursus te geven. 

Het schieten op mato is op die avond alleen mogelijk als daar ruimte voor is en je bent verplicht deel te nemen aan de Kihon trainingen. De avond staat onder leiding van Ronald en/of Koen. Leden hoeven zich niet aan te melden voor de avond en kunnen gewoon langs komen. 

Start beginnerscursus

De nieuwe beginnerscursus voor het seizoen 2017 - 2018 is begonnen. In de beginnerscursus worden de basisbeginselen van Kyudo behandeld en krijgt de cursist een goed beeld van de verschillende aspecten van Kyudo. Naast de Hassetsu wordt er dan ook aandacht besteed aan de houdingen en bewegingen die horen bij Kyudo, en het materiaal. Het doel daarbij is om de cursist na 16 weken in staat te stellen om zelfstandig een schot te kunnen laten lossen op het oefendoel (Makiwara). De cursus wordt dit jaar gegeven door Ronald en Koen met assistentie van Queeny. 

Nederlandse Kampioenschap Kyudo in Leiden

Op zondag 5 november is in Leiden het NK Kyudo gehouden. 17 Kyudoka van vier dojo's streden om het team en individueel kampioenschap. Zoals gebruikelijk werd er in vijf ronden geschoten, waarbij in elke ronde per persoon vier pijlen naar de mato geschoten werden. Er waren zes teams die meededen in het NK teams. Het Kyō Ren Kan team bestond uit Koen, Ronald en Rik. Queeny en Wieke vormden samen met Paula van de Shudokan dojo een dames team. Het NK is gewonnen door het team van de Hunze dojo, met Enshin dojo op de tweede plaats en het Kyō Ren Kan team op de derde plaats. 

In de individuele kampioenschap was Nedzib Tafro van de Enshin dojo veruit de meest trefzekere gevolgd door Sjef en Daniel van de Hunze dojo. Ronald kreeg een eervolle vermelding van Erik van Zanten sempai, maar viel net buiten de prijzen en werd vierde. 


De teams van Hunze en Kyō Ren Kan tijdens het NK

Dojo dag

Eénmaal per jaar wordt er in de dojo een 'dojo-dag' gehouden. Dat is een dag net voor de winter dat we gezamenlijk allerlei klusjes uitvoeren. Ook dit jaar had André weer een lijst klaar met zaken die moesten gebeuren. De azuchi verven, de goten schoonmaken, binnen in de dojo de verlichting stofzuigen en een plankje om de mato's op te plaatsen. Gelukkig maken vele handen licht werk en hadden we een gast die we gelijk aan het werk hebben gezet. 

Na de werkzaamheden was het tijd voor een lekkere lunch verzorgd door Carola aangevuld met heerlijke sushi van Rik en Wieke. Daarna was er nog tijd om een paar pijlen richting de, net opgehoogde, azuchi te schieten. 

Kyu-graad examens in Amsterdam

Vandaag zijn er in Amsterdam kyu-graad examens gehouden. Namens de Kyō Ren Kan dojo zijn Ed, Hans, Rik, Wieke en Queeny opgegaan voor hun volgende graad. Nadat de examens waren afgenomen kwam het verlossende woord van jury: een 'all pass', alle deelnemers aan de examens waren geslaagd. Omedetoo!!! Van harte gefeliciteerd!!

Bezoek Shigeyasu Kameo sensei

Op woensdag 9 augustus heeft de dojo bezoek gehad van Shigeyasu Kameo sensei van de dojo in Schwalmtal (DE). Als 'buurman' van Kyō Ren Kan heeft de sensei al eerder een bezoek gebracht aan onze dojo en in juni gingen André en Jo op tegenbezoek in zijn dojo. De gezamenlijke training bleek een inspirerende avond te zijn waarbij de aanwezigheid van de sensei de deelnemers er toe heeft gebracht het beste Kyudo te laten zien. Natuurlijk werd de les onderbroken met het gebruikelijke kopje thee, dit keer aangevuld met een chocolaatje. Na de les is afgesproken om de gezamenlijke trainingen een regelmatig terugkerend evenement te laten worden waarbij we in oktober weer een tegenbezoek in Duitsland zullen brengen. 

De dojo van Shigeyasu Kameo sensei is gevestigd Schwalmtal en ligt net over de grens bij Roermond. Net zoals Kyō Ren Kan is daar een buiten dojo waar de mogelijkheid is om over de volledige afstand van 28 meter te schieten. Geïnteresseerden kunnen meer informatie vinden op de website

Gezamenlijke training met Washinkan

In Tilburg is de Washinkan dojo gevestigd waar naast voornamelijk Kendo ook Kyudo en Iaido kan worden getraind. Reden genoeg om een uitnodiging te versturen om een keer een gezamelijke training te organiseren tussen de Brabantse dojo's om de banden te verstevigen en budo ervaringen uit wisselen. Afgelopen zondag was het zover en kwamen vier leden van Washinkan op bezoek bij Kyō Ren Kan in Nuenen. 

Na het voorstellen en groeten werd de training geopend door voorschieten door de gastheren gevolgd door een sharei van de gasten. Daarna kon er volop worden getraind op de Mato's en werd er door iedereen gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op 28m te kunnen schieten (ook door onze leden die normaal op Makiwara schieten). Afgezien van één gesneuvelde pijl is het allemaal goed afgelopen en zijn er veel pijlen verschoten. De training werd onderbroken door de gebruikelijke theepauze met een lekker stukje appeltaart waarbij van gedachte kon worden gewisseld over Kyudo en Budo in het algemeen.

We kijken terug op een leuke training en gaan proberen om op korte termijn ook een tegenbezoek naar Washinkan te organiseren. 

Leden van Washinkan en Kyō Ren Kan schieten gezamelijk op mato. 

Pagina's