Welkom bij de Kyō Ren Kan kyudojo
In  2014 is aan de Dubbestraat in Nuenen (Brabant), vlak bij Eindhoven een unieke mogelijkheid ontstaan. Een echte plaats voor het beoefenen van Japans boogschieten, genaamd Kyudo is in gebruik genomen. Gelegen in een fraai aangelegde Japanse tuin compleet met koi-vijver en een echte Japanse toegangspoort, ligt de oefenruimte Kyō Ren Kan.

 

Afscheid Jan en Jonathan

De Kyō Ren Kan dojo heeft de afgelopen weken helaas voorlopig afscheid genomen van twee van haar leden. Jonathan heeft de afgelopen periode bij ons in de dojo meegetraind vanuit Washinkan dojo en zal het komende jaar aan de International Budo University in Japan gaan studeren, alwaar hij een intensief Kendo programma zal volgen. Maar dat betekent niet dat hij aldaar geen Kyudo meer zal beoefenen, de universiteit heeft ook een grote Kyudojo en Jonathan heeft al aangegeven dat hij daar 's avonds regelmatig te vinden zal zijn. Jan, een kyudoka van het eerste uur, heeft besloten om de komende periode voor zichzelf een pauze in te lassen in zijn normale Kyudo training. Jan zal nog wel af en toe de dojo bezoeken om een keer mee te schieten bij de speciale trainingen, maar zal voorlopig niet meer bij de normale trainingen zijn. 

We vinden het erg jammer dat we de komende periode beide leden moeten missen, maar we hopen hun allebei in de toekomst weer te mogen verwelkomen in de dojo. Bedankt en tot ziens!

  

 

Shigeyasu sensei op bezoek

Elk voorjaar in maart proberen we in de Kyōrenkan dojo een leraar uit te nodigen voor een speciale gastles op de zondagochtend. In de voorgaande jaren zijn deze onder andere verzorgd door Hans de Wekker sensei en Jimmy Fredriksz sensei. Dit jaar hebben we Shigeyasu sensei bereid gevonden om onze dojo te bezoeken en een gastles te verzorgen. Shigeyasu sensei heeft een dojo in Waldniel net over de grens bij Roermond en heeft onze dojo in het verleden al regelmatig bezocht. Daarnaast is hij ook de leraar van André. 

lees meer

Centrale training en ALV

Afgelopen zondag was er in Amsterdam een centrale training van de Kyudo Renmei. Namens Kyōrenkan gingen Koen, Gabriëlle, Ronald, Queeny, Wieke, Rik en Antony naar Amsterdam om deel te nemen. Onder leiding van Jaap sensei werd er door de deelnemers sharei geoefend waarbij er een speciale aandacht was voor daisan en het gebruik van minimale kracht bij het trekken van de boog. Voor Anthony was er de door Koen meegebrachte makiwara waar hij werd begeleid door Coen Hekman (5e dan). De centrale training werd afgesloten met een sharei bestaande uit deelnemers van verschillende dojo (zie foto). 

Aansluitend aan de training was de ALV van de Kyudo Renmei. Bij de druk bezochte bijeenkomst werd er teruggekeken op het afgelopen jaar en werden de laatste ontwikkelingen besproken. 

Uitwisseling met Washinkan dojo

Nadat er vorig jaar voor het eerst een gezamenlijke training is georganiseerd tussen de leden van Washinkan en Kyōrenkan is er een warme band ontstaan tussen de beide Brabantse dojo's. Leden van beide dojo's trainen sindsdien regelmatig bij elkaar en vanaf het begin van dit jaar is Ronald begonnen met het ondersteunen van de beginnerscursus in Tilburg. Hierdoor krijgen de nieuwe leden instructie in de stijl van Kyudo die gebruikelijk is in Nederland en wordt er ook een goed fundament gelegd voor de verdere Kyudo ontwikkeling. De beginnerscursus bij Washinkan heeft daarmee nu een vergelijkbare opbouw gekregen als die bij Kyōrenkan.

In onderstaande foto oefenen de enthousiaste deelnemers de eerste stappen van de Hassetsu. Ze oefenen met het opzetten van de pijlen en het heffen van de boog. Schieten op een doel doen ze nog niet, dat doen de beginners in eerste instantie op de makiwara (rechts op de foto). 

Als u ook interesse heeft in de beginnerscursus dan kan die gevolgd worden op zaterdagavond bij Washinkan in Tilburg of op dinsdagavond bij Kyōrenkan in Nuenen.

Kyu examens in Amsterdam

Afgelopen zondag waren het weer kyu examens in Amsterdam. In totaal waren er 9 kyudoka die voor hun graad opgingen, waarvan 5 leden van Kyō Ren Kan. Queeny, Wieke, Rik, Ed en Hans stonden 's ochtends al vroeg klaar om met gezonde spanning naar Amsterdam te gaan. Ronald en Koen gingen mee als morele support voor de kandidaten. 

Nadat de jury had voorgeschoten was het aan Joshua van de Enshin dojo om af te trappen op de makiwara. Daarna mochten Ed en Hans ieders hun twee pijlen op de makiwara schieten. De makiwara schutters werden gevolgd door twee tachi met mato schutters. Rik en Wieke aangevuld met Matjaz van de Enshin dojo. Als laatste Queeny die vanwege een blessure noodgedwongen staand moest schieten samen met Paula (Shudokan dojo) en Mishja (Enshin dojo). 

Daarna konden de commissieleden in beraad en konden de kandidaten aan hun schriftelijk examen beginnen. Na het verzamelen van de resultaten kon Jaap sensei de uitslag bekend maken. Iedereen heeft op niveau geschoten en is geslaagd. Queeny (2e kyu), Wieke (3e kyu), Rik (3e kyu), Ed (4e kyu) en Hans (4e kyu) van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat!!!

Nieuwjaarschieten KRN in Amsterdam

De KRN organiseert in het eerste weekend van januari het nieuwjaarschieten voor alle leden van de Renmei. Tijdens dit evenement wordt het nieuwe jaar feestelijk geopend door de leden. De Kyō Ren Kan dojo was hier ook bij aanwezig met 6 leden. Na het groeten was het aan de voorzitter van de KRN om namens het bestuur de deelnemers een gelukkig nieuwjaar te wensen en toe te spreken. De KRN kijkt helaas terug op een bewogen jaar, maar gaat vol vertrouwen het komende jaar in. Daarna werd het jaar feestelijk geopend met een speciale ceremonie waarbij een fluitende pijl door Jaap Buitink sensei werd afgeschoten. Na de cermonie was het aan de deelnemers om op de mato's van de hond te gaan schieten. Wie de mato het best kon raken kon zich verzekeren van een gelukkig 2018. De mato's werden veel geraakt en na het schieten kon per mato de winnaar de tekening in ontvangst nemen. 

De middag stond in het teken van spelletjes. Er werd in teams met soms iets meer dan gezonde rivaliteit geschoten op speciale mato's. Uiteindelijk mocht zich team 1 winnaar noemen van de competitie. Natuurlijk werden ook de gouden mato's opgehangen. Bij deze zeer kleine mato's is de regel dat als je 'm weet te raken je 'm mag houden. Gabriëlle wist de mato met een pijl te doorboren en kreeg 'm overhandigd door Jaap sensei om mee naar huis te nemen. Het evenement werd afgesloten met een toast op het nieuwe jaar en het pakken van de kadootjes. 

Voor Rik was er nog een extra kado. Hij was degene met de hoogste score tijdens de spelletjes en mocht de Ikebana kalender in ontvangst nemen. 


Jaap Buitink sensei in kai met een fluitende pijl

Nieuwjaarschieten

De eerste les beginnen we het jaar in de dojo altijd feestelijk. Op die avond wordt er geen les gegeven, maar schieten we op speciaal gemaakte mato's. Omdat het ook een feestelijk moment is, mag er ook speciale kleding worden gedragen. Een aantal leden heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt en hebben hun mooiste kimono aangetrokken. We zijn de avond begonnen met een sharei van onze seniore leden. In plaats van normale pijlen werden er fluitende pijlen (kabura-ya) naar de mato's geschoten. Deze traditie komt uit de shinto religie en heeft als doel om de dojo te zuiveren van kwade geesten en vriendelijke kami's aan te trekken. 


Koen, Gabriëlle en André tijdens de sharei met fluitende pijlen

(lees verder)

Gelukkig nieuwjaar

De leden van de Kyō Ren Kan dojo wensen u een gelukkig en gezond 2018. Volgens de Oosterse filosofie zal 2018 het jaar van de Hond worden met het element aarde. De lessen in de dojo starten op woensdag 3 januari met het nieuwjaarschieten. 

Beginnersavond

De Kyō Ren Kan dojo is aan het groeien en dat merken we op de woensdagavond waar het tegenwoordig vaak ‘volle bak’ is. Het is vaak dan lastig om op de makiwara te schieten of de basisbewegingen goed te kunnen oefenen. De dinsdagavond wordt daarom voortaan onze beginnersavond. Die avond willen we gebruiken om meer de nadruk te kunnen leggen op de basis van Kyudo en om de makiwara schutters de mogelijkheid te geven om volop te kunnen trainen. De dinsdagavond wordt uiteraard ook nog steeds gebruikt om de Kyudo beginnerscursus te geven. 

Het schieten op mato is op die avond alleen mogelijk als daar ruimte voor is en je bent verplicht deel te nemen aan de Kihon trainingen. De avond staat onder leiding van Ronald en/of Koen. Leden hoeven zich niet aan te melden voor de avond en kunnen gewoon langs komen. 

Start beginnerscursus

De nieuwe beginnerscursus voor het seizoen 2017 - 2018 is begonnen. In de beginnerscursus worden de basisbeginselen van Kyudo behandeld en krijgt de cursist een goed beeld van de verschillende aspecten van Kyudo. Naast de Hassetsu wordt er dan ook aandacht besteed aan de houdingen en bewegingen die horen bij Kyudo, en het materiaal. Het doel daarbij is om de cursist na 16 weken in staat te stellen om zelfstandig een schot te kunnen laten lossen op het oefendoel (Makiwara). De cursus wordt dit jaar gegeven door Ronald en Koen met assistentie van Queeny. 

Pagina's