Welkom bij de Kyō Ren Kan kyudojo
In  2014 is aan de Dubbestraat in Nuenen (Brabant), vlak bij Eindhoven een unieke mogelijkheid ontstaan. Een echte plaats voor het beoefenen van Japans boogschieten, genaamd Kyudo is in gebruik genomen. Gelegen in een fraai aangelegde Japanse tuin compleet met koi-vijver en een echte Japanse toegangspoort, ligt de oefenruimte Kyō Ren Kan.

 

Kyu-graad examens in Amsterdam

Vandaag zijn er in Amsterdam kyu-graad examens gehouden. Namens de Kyō Ren Kan dojo zijn Ed, Hans, Rik, Wieke en Queeny opgegaan voor hun volgende graad. Nadat de examens waren afgenomen kwam het verlossende woord van jury: een 'all pass', alle deelnemers aan de examens waren geslaagd. Omedetoo!!! Van harte gefeliciteerd!!

Bezoek Shigeyasu Kameo sensei

Op woensdag 9 augustus heeft de dojo bezoek gehad van Shigeyasu Kameo sensei van de dojo in Schwalmtal (DE). Als 'buurman' van Kyō Ren Kan heeft de sensei al eerder een bezoek gebracht aan onze dojo en in juni gingen André en Jo op tegenbezoek in zijn dojo. De gezamenlijke training bleek een inspirerende avond te zijn waarbij de aanwezigheid van de sensei de deelnemers er toe heeft gebracht het beste Kyudo te laten zien. Natuurlijk werd de les onderbroken met het gebruikelijke kopje thee, dit keer aangevuld met een chocolaatje. Na de les is afgesproken om de gezamenlijke trainingen een regelmatig terugkerend evenement te laten worden waarbij we in oktober weer een tegenbezoek in Duitsland zullen brengen. 

De dojo van Shigeyasu Kameo sensei is gevestigd Schwalmtal en ligt net over de grens bij Roermond. Net zoals Kyō Ren Kan is daar een buiten dojo waar de mogelijkheid is om over de volledige afstand van 28 meter te schieten. Geïnteresseerden kunnen meer informatie vinden op de website

Gezamenlijke training met Washinkan

In Tilburg is de Washinkan dojo gevestigd waar naast voornamelijk Kendo ook Kyudo en Iaido kan worden getraind. Reden genoeg om een uitnodiging te versturen om een keer een gezamelijke training te organiseren tussen de Brabantse dojo's om de banden te verstevigen en budo ervaringen uit wisselen. Afgelopen zondag was het zover en kwamen vier leden van Washinkan op bezoek bij Kyō Ren Kan in Nuenen. 

Na het voorstellen en groeten werd de training geopend door voorschieten door de gastheren gevolgd door een sharei van de gasten. Daarna kon er volop worden getraind op de Mato's en werd er door iedereen gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op 28m te kunnen schieten (ook door onze leden die normaal op Makiwara schieten). Afgezien van één gesneuvelde pijl is het allemaal goed afgelopen en zijn er veel pijlen verschoten. De training werd onderbroken door de gebruikelijke theepauze met een lekker stukje appeltaart waarbij van gedachte kon worden gewisseld over Kyudo en Budo in het algemeen.

We kijken terug op een leuke training en gaan proberen om op korte termijn ook een tegenbezoek naar Washinkan te organiseren. 

Leden van Washinkan en Kyō Ren Kan schieten gezamelijk op mato. 

Koen Vaessen 2e dan

Tijdens het internationale IKyF Seminar in Telford (UK) heeft Koen zijn 2e dan gehaald. Na het drie-daagse seminar stond er een examendag gepland. Nadat de examens waren afgenomen werd er bekend gemaakt dat er voor 1e en 2e dan een 'all pass' werd gegeven. Een mooi resultaat!

Behalve Koen zijn in Telford de volgende leden van andere Dojo geslaagd: Marcel Kuipers (1e dan / Hunze dojo), Luuk Kuipers (1e dan / Hunze dojo), Han de Lange (1e dan / Hunze dojo), Julf Helsingius (2e dan / Michi no Kai), Arjan Nijk (3e dan / Mushin dojo) en Cor Takken (4e dan / Michi no Kai)

Namens de leden van de Kyō Ren Kan 'Omedetō', oftewel van harte gefeliciteerd!!

Extra trainingsdagen

In augustus kan tijdens de vakantie in de dojo volop worden doorgetraind. Er zijn een aantal extra dagen gepland voor vrije training. Het schema voor Augustus ziet er als volgt uit:

Datum Tijd
Zondag 30 juli 10:00 - 12:00 (extra training)
Woensdag 2 augustus 20:00 - 22:00
Woensdag 9 augustus 20:00 - 22:00
Vrijdag 11 augustus  20:00 - 22:00 (extra training)
Zondag 13 augustus 10:00 - 12:00 (extra training)
Woensdag 16 augustus 20:00 - 22:00
Vrijdag 18 augustus 20:00 - 22:00 (extra training)
Zondag 20 augustus 10:00 - 12:00 (extra training)
Woensdag 23 augustus 20:00 - 22:00
Vrijdag 25 augustus 20:00 - 22:00 (extra training)
Zondag 27 augustus 10:00 - 12:00 (extra training)
Woensdag 30 augustus 20:00 - 22:00
Vrijdag 1 september 20:00 - 22:00 (extra training)

Tijdens de extra trainingen wordt geen les gegeven, maar mag je zelfstandig trainen De extra trainingen zijn inlooptrainingen. Je mag later binnenkomen en eerder vertrekken. Natuurlijk wel met de correcte etiquette van groeten. 

Bezoek in Duitsland.

Op donderdag 8 juni zijn Jo Pieters en André Schiebroek op bezoek geweest in de dojo van Shigeyasu Kameo in Schwalmtal (Brd). Het was een vervolg op het bezoek dat Shigeyasu eerder in Maart aan Kyō Ren Kan had gebracht. In een prachtige dojo in de tuin met een prima kyudo-sfeer is een avond gevuld met het beoefenen van kyudo en natuurlijk de nodige goede gesprekken over het wel en wee van kyudo.

Pinksterseminar

Van zaterdag 3 tot en met maandag 5 juni is in Westernieland het jaarlijkse KRN Pinksterseminar gehouden. Namens KyōRenKan hebben Koen, Ronald, Queeny, Rik en Wieke deelgenomen aan de intensieve training die dit jaar als thema ikiai (ademhaling) had. 

Op het eind van het seminar vond Jaap Buitink sensei tesamen met de andere aanwezige leraren dat de geboekte vooruitgang bij drie van de KyōRenKan leden dusdanig groot was dat dit beloond mocht worden met het toekennen van een nieuwe kyu graad. Aan Rik en Wieke zijn een 5e kyu graad toegekend en aan Queeny een 4e kyu. 

Ook namens de leden van de KyōRenKan dojo: Omedetō, van harte gefeliciteerd !!

Naar Japan

Enkele leden van Kyo Ren Kan gaan binnenkort voor een 2-weekse trainingsreis naar Japan. In Kyoto, Shizuoka en Tokyo wordt kyudo beoefend in verschillende dojo, waaronder de Chuo dojo, het kyudo hoofdkwartier van Japan. Ook het trainen van iaido en jodo staat op het programma net als enkele siteseeing uitstapjes en natuurlijk kyudo-inkopen doen. Een mooi programma, met dank samengesteld door onze ervaren reisleider Jo Pieters.

Tijdens deze reis is de dojo in Nuenen gewoon geopend.

Weer uitbreiding bij Kyo Ren Kan

Hans van Leeuwen, Wieke en Rik Lemmens en Ed Voorhaar, allemaal  nieuwe leden die met ingang van april 2017 de lange weg van kyudo willen gaan verkennen. Na het voltooien van de beginners cursus hebben deze doorzetters te kennen gegeven dat zij meer van kyudo willen leren. Wij heten hen van harte welkom.

Einde beginnerscursus 2016 - 2017

In november 2016 zijn 8 deelnemers aan de eerste beginnerscursus van de Kyō Ren Kan dojo begonnen. In de cursus die werd gegeven door Jo Pieters met assistentie van Ronald Postema werden de deelnemers in 16 intensieve lessen de beginselen van Kyudo bijgebracht met als doel om zelfstandig een pijl te kunnen schieten voor de makiwara in staande vorm. De cursus werd buiten de reguliere trainingsavond gegeven om de cursisten intensiever te kunnen begeleiden. 

Pagina's